Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
training

Zorg en Persoonlijke & Professionele Ethiek

Ethisch handelen in de gezondheidszorg

Gezondheidszorg
€ 774
Trainingstype: Combinatie van klassikaal, workshops en online
Klassikaal: Ja
Online: 10 tot 12 uur
Starten: iedere dag

Introductie

Als zorgprofessional wil je graag goede zorg leveren, menslievende zorg.
Je hebt daarbij je eigen ideeën over wat daarin goed is. In het verwezenlijken van goede zorg kom je voor situaties te staan waarin je moet kiezen tussen verschillende belangen of principes, ofwel morele dilemma’s.

Je leert in deze training morele keuzes te herkennen, te analyseren en je gaat handvatten krijgen om praktische dilemma’s tot een oplossing te brengen. Zowel in het werken met cliënten als in de relatie met de organisatie.

Voor wie is deze training?

Uitvoerende professionals en teams in de gezondheidszorg, intra – en extramuraal. Bijvoorbeeld groepsbegeleiders, ambulante begeleiders, verzorgenden, verpleegkundigen en gedragswetenschappers en psychologen. Dit kunnen uitvoerenden van eenzelfde functie en/of functieniveau zijn, maar het kan ook een team met daarin verschillende functies en/of functieniveaus zijn.

Een toevoeging is dat er extra ervaring is opgedaan voor de setting van (LVG) jongeren in behandeling vanuit de jeugdwet, wet maatschappelijke opvang en WLZ.

Wat ga jij leren in deze training?

  • Je leert je persoonlijke opvatting over het goede kennen
  • Je vormt je een visie op wat we in de zorg als goed beschouwen
  • Je hebt kennis opgedaan van de zorg ethische benadering
  • Je leert de basis van de zorgethiek volgens Tronto
  • Je leert jezelf herkennen in de kernelementen van de zorgethiek
  • Je leert hoe hij kan reflecteren op de zorg in de praktijk
  • Je neemt deel aan een moreel beraad en socratische dialoog
  • Je leert de beroepspraktijk te zien vanuit de beroepscode.
  • Je leert wat de organisatie kan doen om de aandacht voor ethiek te borgen in de dagelijkse praktijk

Er zijn in totaal 4 sessies in de gehele groep. Dat zijn 2 dagen van 8 uur en 2 dagen van 4 uur. Voorafgaande aan iedere sessie wordt er gevraagd literatuur te lezen en voorbereidingsopdrachten te maken. Na iedere sessie zal er een verwerkingsopdracht zijn. De voorbereidingsopdrachten vereisen afhankelijk van de student ongeveer 4 keer 3 uur. De verwerkingsopdrachten vereisen 4 keer 4 uur. Er dient een tussentijd niet langer dan 4-6 weken tussen te zitten.

Daarnaast is er in de tussenperiodes een uitvraag via de app van Microtraining om de theorie daadwerkelijk te borgen.

Module 1 Ontdek de ethiek in jezelf (12 SKJ punten)

In deze module gaan we vooral aan de slag met de persoonlijke opvattingen van zorgverleners over het goede. De eigen ervaringen en overtuigingen worden onderzocht, gedeeld en geplaatst in welke rol deze hebben bij de visie vorming over wat we in de zorg als goed beschouwen.

Module 2 Zorgethiek in theorie en praktijk (12 SKJ punten)

Deze module betreft de zorgethiek en het herkennen van de elementen die in het eigen werk van belang zijn voor de waardevolle kant van hun werk.

Module 3 Aan de slag met ethiek in de zorg (6,5 SKJ punten)

Tijdens de derde module wordt er ervaring opgedaan in hulpmiddelen ter reflectie om dilemma’s die ze tegenkomen in de praktijk te kunnen bespreken.

Module 4 Beroepscode (6,5 SKJ punten)

In de vierde module leert de deelnemer beroepspraktijk te zien vanuit de beroepscode en wat de organisatie kan doen om de aandacht voor ethiek te borgen in de dagelijkse praktijk.

Modules zijn inclusief : 2 literatuur boeken, leer app, nakijken en van feedback voorzien van de voorbereidingsopdrachten en verwerkingsopdrachten, certificaat SKJ.

 

Deze training is zowel in company aan te vragen. 

Deze training is ook per module te volgen. Bekijk module 1&2.  Bekijk module 3&4.

Wat kun je nadat jij deze training hebt afgerond?

Leren morele keuzes te herkennen, te analyseren en het opdoen van handvatten om praktische dilemma’s tot een oplossing te brengen. Zowel in het werken met cliënten als in de relatie met de organisatie.

Accreditatiepunten

Als jij alle modules hebt doorlopen en na afloop de online vragen juist hebt beantwoord, ontvang jij 37 accreditatiepunten.

De modules 3 & 4 samen zijn geldig voor de verplicht gestelde training Beroepscode en tuchtrecht volgens SKJ. Dat zijn 13 punten in totaal.

Uw trainer

Chantalle Laheij

Trainer

Beoordeling

Deze training wordt met een 9 beoordeeld

Planning & prijs

Jij kunt een training volgen in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Maastricht, Utrecht, Zwolle.
Bij ons volg je een klassikaal gedeelte van 3,5 uur en daarna ga je online verder met het oefenen van de lesstof.
Starten wanneer jij wilt
Amsterdam
€ 774
Starten wanneer jij wilt
Arnhem
€ 774
Starten wanneer jij wilt
Eindhoven
€ 774
Starten wanneer jij wilt
Maastricht
€ 774
Starten wanneer jij wilt
Utrecht
€ 774
Starten wanneer jij wilt
Zwolle
€ 774

Persoonlijk advies

Heeft u persoonlijk advies nodig? Neem contact met mij op.

+31 (0) 840 431 000

Luuc Homburg Opleidingsadviseur

Stel mij een vraag

Meer informatie over deze training

Heeft u nog vragen over deze training of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan eenvoudig contact met ons op.

IOM Logo