Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
training

Training Geweldloos Werken in de Zorg

Geweldloos Communiceren, Geweldloos Verzet & Nieuwe Autoriteit, Waakzame zorg in praktijk

Communicatie
Gezondheidszorg
Persoonlijke Effectiviteit
€ 295
Trainingstype Klassikaal en online
Klassikaal 16-20 uur
Online 22 tot 26 uur
Starten iedere dag

Intro

Als professional in de (jeugd) zorg en onderwijs word je vaak geconfronteerd met probleemgedrag van cliënten, kinderen of jongeren. Het is soms moeilijk om daar een passend antwoord op te vinden. Vaak voel je onmacht als je ziet dat de cliënt, het kind of de jongere verder in de problemen komt en het gedrag leidt tot steeds heftigere escalaties en misschien zelfs tot verbaal of fysiek geweld.

In de training Geweldloos Werken in de Zorg leer je hoe je op een andere manier kunt communiceren en reageren op probleemgedrag, waarbij niet de cliënt, het kind of de jongere het uitgangspunt is voor gedragsverandering, maar jijzelf. Dit zorgt ervoor dat je minder onmacht ervaart, meer grip voelt op de situatie waarin probleemgedrag tot escalaties leidt. Je leert hoe je, door je eigen gedrag te veranderen meer invloed krijgt op de cliënt, kind of jongere om weer tot samenwerking te komen.

Voor wie is deze training?

Deze training is bedoeld voor uitvoerende professionals in de jeugdzorg, (jeugd)psychiatrie, gehandicaptenzorg en (speciaal)onderwijs, die zich geconfronteerd zien met probleemgedrag en gedragsescalaties.  Denk dan aan groepsleiders, gedragswetenschappers, ambulant begeleiders, psychologen en onderwijzers.

De training is in teamverband of in functieverband te volgen.

Wat gaat u leren in deze training?

Trainingswijze/duur:

Klassikaal (16-20) en zelfstudie/online (22-26 uur)

  • Je leert de tools van de methodieken kennen en hoe deze in te zetten
  • Je leert zelfcontrole uit te oefenen
  • Je leert probleemgedrag in context te plaatsen
  • Je leert de-escalerend te werken
  • Je leert op geweldloze wijze communiceren
  • Je leert een constructieve aanpak formuleren aan de hand van de verschillende pijlers van Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit
  • Je leert (probleem)gedrag prioriteren
  • Je leert hoe je het netwerk kan betrekken om probleemgedrag te veranderen

 

De training bestaat uit 3 modules, die bij voorkeur in groepsverband te volgen zijn. Deze bevatten:

 

Module 1:

Geweldloos Communiceren

Hierin worden de basisprincipes van de geweldloze communicatie uitgelegd en geoefend. Door literatuurstudie, voorbereiding- en verwerkingsopdrachten en het online beantwoorden van vragen wordt zorg gedragen voor borging van de kennis.

Duur: 4 uur klassikaal, 2 uur literatuur studie met voorbereiding- en verwerkingsopdrachten en ca. 6-8 uur online zelfstudie, inclusief toegang tot de online leeromgeving

Lesmateriaal: Paper met samenvatting van de theoretische basisprincipes van de methode, formulier voor uitwerken van een geweldloze dialoog, voorbereidings-en verwerkingsopdrachten, literatuurlijst, online vragen met uitleg.

 

 

Module 2:

Geweldloos Verzet & Nieuwe Autoriteit

Hierin wordt de methodiek van Geweldloos Verzet uit de doeken gedaan en wordt uitleg gegeven over hoe Nieuwe Autoriteit vorm te geven. Via literatuurstudie, voorbereidings- en verwerkingsopdrachten en het online beantwoorden van vragen wordt de kennis verder geborgd.

Duur: 8 uur klassikaal en 2 uur literatuurstudie en voorbereidings- en verwerkingsopdrachten, ca. 8-10 uur online zelfstudie, inclusief toegang tot de online leeromgeving

Lesmateriaal: Paper met samenvatting van de methodiek,  online filmpjes met uitleg over onderdelen van de methodiek, literatuurlijst, voorbereidings- en verwerkingsopdrachten, online vragen met uitleg.

 

 

Module 3:

Waakzame zorg in praktijk: De Paraplu van Waakzame Zorg

Hierin wordt een intervisie tool geïntroduceerd waarmee op casusniveau een concreet plan van aanpak geformuleerd kan worden, zodat de methodiek ook daadwerkelijk in de dagelijkse werksituatie geïmplementeerd kan worden. Aan de hand van een individueel voorbereide casussen wordt de werkwijze uitgelegd en een plan van aanpak opgesteld.

Duur: 4-8-10 uur klassikaal (afhankelijk van het aantal deelnemers) en 4 uur voorbereidingsopdracht en reflectieverslag

Lesmateriaal: Intervisie-set met kaarten van de Paraplu en Pijlers van

Waakzame Zorg, voorbereidings- en verwerkingsopdrachten, format voor reflectie verslag.

Kosten

Module 1,2&3:

Training Geweldloos Communiceren, Training Geweldloos Verzet & Nieuwe Autoriteit en Training Waakzame Zorg in Praktijk inclusief een set intervisie kaarten per deelnemer

€ 700,- per deelnemer

Module 2&3:

Training Geweldloos Verzet & Nieuwe Autoriteit en Training Waakzame Zorg in Praktijk

€ 550,- per deelnemer

Module 1:

Training Geweldloos Communiceren

€ 295,- per deelnemer

Alle trainingen zijn in company te volgen, of op locaties in het hele land – er geldt een meerprijs indien een locatie door de trainer verzorgd wordt. De minimale groepsgrote is in verband met de interactieve aard van de training vastgesteld op  5 personen.

Wat kunt u nadat deze training is afgerond?

De training voorziet in tools die een andere benadering van probleemgedag mogelijk maken, waarbij je invloed uit kunt oefenen op het probleemgedrag van anderen door je eigen gedrag te veranderen. Je weet hoe je hierbij de communicatietechnieken van de geweldloze communicatie kunt inzetten. Daarnaast kan je een stappenplan opstellen om probleemgedrag breed aan te pakken vanuit alle pijlers van waakzame zorg om gedragsverandering bij jezelf te bewerkstelligen.

Certificering

Deze training is door SKJ geaccrediteerd.
30,4 punten voor alle modules (1,2,3) Geweldloos werken in de Zorg.
6,4 punten voor module 1, Geweldloos Communiceren.
12 punten  voor module 2, Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit.
12 punten  voor  module 3, Waakzame Zorg in Praktijk: de Paraplu van Waakzame Zorg.

Als u de training succesvol heeft doorlopen en na afloop de online vragen juist hebt beantwoord, ontvangt u van ons een certificaat. Met dit certificaat kunt u aantonen dat u de training heeft gevolgd en succesvol afgerond.
Inmiddels is het Institute of MicroTraining certificaat in veel Europese landen bekend en is het een aanwinst op uw c.v.

Uw trainer

Karola Waldt

Trainer

Beoordeling

Deze training wordt met een beoordeeld

Planning & prijs

Jij kunt een training volgen in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Maastricht, Utrecht, Zwolle.
Bij ons volg je een klassikaal gedeelte van 3,5 uur en daarna ga je online verder met het oefenen van de lesstof.

Persoonlijk advies

Heeft u persoonlijk advies nodig? Neem contact met mij op.

+31 (0) 840 431 000

Luuc Homburg Opleidingsadviseur

Stel mij een vraag

Meer informatie over deze training

Heeft u nog vragen over deze training of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan eenvoudig contact met ons op.

IOM Logo