Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
training

Karola Waldt

Trainer

Karola Waldt is een zorgprofessional in hart en nieren. Na haar HBO opleiding Jeugdwelzijnswerk is zij in verschillende sectoren van het onderwijs (speciaal- en basisonderwijs) en de zorg werkzaam geweest. Van ouderenzorg tot psychiatrie, van gehandicaptenzorg tot verslavingszorg. Gedurende haar carrière heeft zij zich steeds verder ontwikkeld door talloze cursussen te volgen waarin communicatie de rode draad vormde.

In 2014 is zij zich gaan specialiseren in de coaching en na een periode als intern coach bij een landelijke zorgorganisatie en coaching in haar eigen praktijk, heeft zij de overstap gemaakt naar het trainen van collega’s in de zorg. Haar jarenlange ervaring in diverse sectoren van de zorg maakt dat zij de perfecte koppeling weet te maken tussen de theorie en de praktijk. Dat maakt dat de trainingen die zij geeft goed aansluiten op de praktijksituatie en makkelijk te implementeren zijn op de werkvloer.

De trainingen die Karola geeft richten zich op het aanleren van vaardigheden en methodieken die tot doel hebben verandering bij jezelf te bewerkstelligen. De filosofie hierachter is dat je alleen invloed op je eigen handelen en gedrag hebt en niet op dat van anderen. Echter, door je eigen gedrag te veranderen, merk je dat je wel degelijk invloed kunt uitoefenen op anderen.

Momenteel werkt Karola naast het geven van trainingen, als therapeute in de GGZ om zo feeling te houden met het werkveld.

IOM Logo