Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
training

Mobiele IOM leer-app

De Mobiele IOM leer-app. is een innovatief leerplatform dat jou leertijd bespaart en helpt om kennis te borgen via een smartphone, tablet, laptop of pc. De app is opgebouwd uit- en gebaseerd op onderstaande elementen.

Vier manieren om kennis te verwerven:

 1. Leer modus: lesstof wordt op de meest optimale manier aangeboden waardoor de kennisverwerving snel plaatsvindt.
 2. Wedstrijd modus: Alleen die vragen worden aangeboden die de twee tegenstanders nog niet correct hebben beantwoord of heel weinig.
 3. Informatie modus: Degene die de cursus ontwikkelt bepaalt de volgorde van de leerkaarten, of er is de mogelijkheid om aangepaste toegang te krijgen tot de lesstof via de zoek en index functie.
 4. Test modus: Ieder test vraag wordt slecht een keer getoond. De cursusleider bepaalt hoeveel vragen er correct moeten beantwoord.

Drie soorten vragen:

 1. Single choice: Deze vragen zijn het meest eenvoudig te beantwoorden. Ze kunnen ook worden gebruikt voor ja/nee of goed/fout keuzes.
 2. Multiple choice: Deze vragen zijn veel lastiger om te beantwoorden omdat de cursist niet weet hoeveel antwoorden er goed zijn.
 3. Vraag en antwoord kaart: Dit is de klassieke leerkaart, met een voor- en achterkant, zeer geschikt om definities, terminologie, eenvoudige rekenkaarten enzovoorts te leren

Vier soorten interactie:

 1. Feedback: De cursist kan online feedback geven over ieder onderwerp en daarmee bijdragen aan de constant verbetering van de lesstof.
 2. Index: De index is een snelle toegang naar de individuele leerstappen en geeft een overzicht van de totale te behandelen lesstof
 3. Zoeken: Geeft de cursisten de mogelijkheid om content te vinden in alle geactiveerde cursussen en alle externe bronnen van informatie.
 4. Aanmaken leerkaart: De cursist kan leerkaarten aanmaken met daarop zijn eigen content. Deze kaart kan dan vervolgens indien gewenst bij de cursus worden gevoegd en gedeeld met de andere cursisten.

Vier onderdelen van een leerkaart:

 1. De vraag: Motiveert de cursisten om hun kennis op te roepen en moedigt ze aan om antwoorden te formuleren.
 2. Het antwoord: Benodigd om het kennisniveau van de cursist te checken. Is het antwoord correct?
 3. De uitleg: Helpt de cursist bij het begrijpen van de oplossing. De uitleg geeft extra informatieve en maakt het mogelijk de geleerde lesstof in te delen.

 

IOM Logo