Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
training

Borging & toetsing in de praktijk

Na het klassikale gedeelte van de IOM Microtraining kan de lesstof via de Mobiele IOM leer-app nogmaals bekeken worden in jouw eigen tijd, waar en wanneer jou dat past. De app stelt de trainer ook in staat constant nieuwe en relevante informatie ter beschikking te stellen. Dat kan zijn in de vorm van tekst, video, audio, animatie, beeld, etc.

Vervolgens kan de kennis “geborgd” worden m.b.v. de Mobiele IOM leer-app. D.m.v. intelligente vraagtechnieken wordt getoetst of u de stof ook daadwerkelijk begrijpt. Per leerkaart krijgt u vragen totdat u 3x op een rij de juiste antwoorden hebt gegeven. En de inhoud en volgorde van de vragen en antwoorden kan je niet “leren” omdat deze iedere keer anders zijn en je dus ieder keer gedwongen wordt de hele vraag en het hele antwoord te lezen. Hierdoor wordt er voor gezorgd dat u daadwerkelijk beschikt over de kennis en deze toe kunt passen. Een ander voordeel van deze methode is dat de trainer kan zien op welke onderdelen de cursist moeite heeft om zodoende direct hulp aan te bieden.

De Mobiele IOM leer-app biedt interactiviteit, stimuleert- maar rekent ook op jouw participatie. We kunnen leren namelijk wel makkelijker maken maar er wordt zeker inspanning van je verwacht. Verder is het mogelijk jouw kennis te ‘matchen’ in een game met collega cursisten.

IOM Logo